נשיא מצרים גמאל עבד אל - נאצר. עאמר הפיץ הנחיה שעמדה בניגוד מוחלט לקביעתו, שלפיה ההתקפה הישראלית היא מוחלטת ובלתי נמנעת, ותתבצע בתוך יומיים - שלושה