יוני ,1967 אלי הלחמי (במרכז) מתחקר את מפקד מוצב תל עזזיאת. משמאל: סייר האוויר סגן יהודה שפר