אלוף משנה בדימוס אלי הלחמי. "ההכחשה הסורית הגיעה מאוחר מדי"