שולמית (שולה) קישיק - כהן. בדיוק בתאריך שבו נידונה למוות בתלייה בשנת ,1963 הדליקה שולה משואה ביום העצמאות ה 59 - של מדינת ישראל