ראש ה F.B.I - ג'ון אדגר הובר. הארגון לא ידע כי עריק במעמדו של אורלוב חי בארה"ב