יוזף סטאלין . אורלוב העביר מכתב אחד עבורו ושני עבור ראש הנ.ק.וו.ד. ניקולאי ייז'וב