אלכסנדר אורלוב. הק.ג.ב. קבע כי אין הוכחות שמישהו מ 60 - הסוכנים שהפעיל אורולב או שהיו ידועים לו הוסגרו על ידו