המבקר יוסף שפירא. נושא המנהרות לא נכנס לצי"ח הלאומי