נספח ו' תקציר: י' עתי, תורת המחוללים — תורת המחוללים הגנרית למערכות חיות, דברי הימים, תל־אביב–יפו, 2011

תורת המחוללים היא חיבור פנומנולוגי - פילוסופי המתאר פלטפורמה גנרית קיברנטית חיה , המסבירה את התרחשות אירועי חיותו של יחיד חי באופן גנרי , כנפשגוף יחידנית , התחוללות היחידניות , התחוללות רצף התודעה הסובייקטיבית , מהותו הנמשכת , הבלתי נפסקת , מרגע מצת חיותו למותו . תורת המחוללים היא מסע התבוננות פילוסופית באירועי מערכות חיות ובעיקר מערכת חיי האדם לתופעותיו , הבונה יוצרת וחושפת מושגים המאפשרים לנו לראות ולהבין את הרגישות , את היופי והקושי השזורים וקיימים בהוויית מהותו של האדם ובעיצוב עמדה מוסרית של האנוש בחברה , אך אפשריים במשמעותם המעשית . י ' עתי תופס את המציאות , את היקום הנצפה , כיקום של תופעות נעות ומשתנות , מתנועה של קוואנט או קווארק לאגד של תת - חלקיקים בתנועתם , המייצרים זהות אנרגטית יחידנית וסופנית בצורה של חומר - אנרגייה . התופעות רוחשות ומשתנות בהווה הנמשך והמשתנה , כאשר אין עבר והעתיד לבוא מקופל בתוך ההווה הרוחש . הזמן הוא יחס ההשתנות בין התופעות . בתפיסה ההייררכית - דואלית סיבתית להסבר התרחשות התופעות הזמן לינארי , מעבר להווה ולעתיד . לתפיסתו , התופעות מגוונות - מגרגיר חול לת...  אל הספר
דברי הימים הוצאה לאור בע"מ