נספח ה' תקציר: י' עתי, משנה סדורה: ארץ תקווה, דברי הימים, תל־אביב–יפו, 2004

המשנה הסדורה כתובה בצמצום רב ( 2 , 596 מילים ) . זוהי משנה אתית חברתית . 200 החלק הראשון הוא הקדמה , המכילה הסבר לכתיבתה ולמשמעותה , וכלים המאפשרים את הבנתה . החלק השני הוא היכל טרנסצנדנטי - אימננטי , אשר גבולותיו וממדיו דינמיים , והוא מוגדר על - ידי עשרה יסודות , שהם אידאות אמתיות המובאות כהכרות טהורות . יסודות אלו הם גם היכל וגם מפתח להרחבת האופק והעומק של ההכרה האנושית , האישית והחברתית - קהילתית . החלק השלישי נמצא בתוך ההיכל הטרנסצנדנטי של היסודות , ומורכב משלוש משניות פילוסופיות רוחשות , הכתובות בצמצום רב כדי להכיל את מרב אפשרויות קיום תופעת האנושות במרחב . המשנה הראשונה , מכוונת ליחיד האדם באשר הוא , משנה סדורה : כללית ( אישית ) . המשנה הראשונה , משנת היחיד , היא כללית , מאחר שעיקר - מכוון שלה הוא איכות משך אושרו של בן האנוש היחידני , הסובייקט המשתנה , הפרט , האדם באשר הוא , בקהילתו ובסביבתו המשתנה . המשנה רואה בקהילה , בחברה , ערך עליון , ומהותה - שיתוף שיח המעניק ליחידי הקהילה את רצף אושרם . לכן , המשנה הראשונה היא כללית , ואילו שתי המשניות שלאחריה הן נגזרות של המשנה הכללית ליח...  אל הספר
דברי הימים הוצאה לאור בע"מ