נספח ג' אונטולוגיה

. 1 המרחב הוא מרחב של יחסים בין " ישים " משתנים המורכבים מתנועות . . 2 היחסים בין ה " ישים " מכילים אפשרויות פעולה פוטנציאליות . . 3 אפשרויות הפעולה מקנות בחירה . השילוב בין בחירה וסופיותה של התנועה - פעולה מחולל שינוי בלתי פוסק , מחולל את המשך ההומוגני . . 4 התנועות הנבחרות עצמן מורכבות מפלטפורמות גנריות של מחוללי אפיוני התנועה - מרכבת חיים . . 5 אפיוני התנועה הם סובייקטיביים באיכותם , והפלטפורמה הגנרית מתמירה את הפעולה הנבחרת לפעולה קונקרטית - סובייקטיבית . . 6 איכויות אפיוני התנועה ניתנות לשינוי . . 7 כל תנועה - תופעה , כל " יש " , הוא ייחוד ואיחוד בריבוי וסופי .  אל הספר
דברי הימים הוצאה לאור בע"מ