נספח א' מציאות — דיאגרמה: המרחב שבו מתחוללות התופעות, ומרכיביו

מציאות המציאות כולה היא מרחב אין - סופי ( 0 ) בכללותו הקוסמולוגית , שהוא : ( 1 ) הקיים והידוע האונטולוגי ( - ( Z ממקרו ומיקרו ומננו - ביולוגיה לאסטרופיזיקה , אין - סוף " ישים " אונטולוגיים , 198 אנרגייה - חומר לשילובם ההדדי ( להלן : מציאות אונטולוגית Z - הידוע ומוכר כחי , כצומח , כדומם ) . ( 2 ) כל זה [ סעיף ( Z , ( 1 ] כחלק פועל , תופעות רוחשות , בתוך מרחב אימננטי אין - סופי , ( 0 ) הרוחש יחסים פועלים ( משמעויות פועלות ) , דהיינו הקיים והנצפה על - ידי המדע החמור , הוא גם תופעה הרוחשת כחלק משתנה וסופי באותו מרחב אין - סופי . הדיאגרמה מראה את המציאות כמרחב אימננטי אין - סופי ( 0 ) של יחסים פועלים , הרוחשות תופעות שונות במציאות האונטולוגית ( Z ) ההווה , מתת - חלקיק בלתי נראה לגרגיר חול , G מיחיד האנוש A והאחר B ועד לכוכב . S כל התופעות הרוחשות בממשות הן אונטולוגיות , כולל רגשות - חושים ( L ) והכרה ( , ( C יחד עם הטבע בכללותו ( . ( N בעודנו רוחשים בהווה המשתנה , אנו תופסים את העבר בתפיסתנו ההווה . P התופעות נמצאות ביחסים דינמיים , המאפשרים את הפעילות הרוחשת במשך ההווה ; M דהיינו , תפיסת ה...  אל הספר
דברי הימים הוצאה לאור בע"מ