3. אנכי מרכבת חיים

מאפיינים שהרמב " ם רואה בהם אלוהיים . לפיכך , כתפיסת הרמב " ם , מרכבת חיים נמצאת " בין אם העולם מחודש לאחר העדר בין אם אינו מחודש לאחר העדר " . 165 מרכבת חיים עומדת בקריטריונים של הרמב " ם לאפיוני תכונות הסיבה הראשונה , עילת העילות , "נמצא מחויב - המציאות מבחינת עצמו , והוא אשר אין סיבה למציאותו ואין הרכבה בו . לכן אין הוא גוף ולא כוח בגוף " . 166 לתפיסתי , אין באפשרותנו להמשיג את האלוהים ואין צורך כלל להמשיגו כדי להסביר את התחוללות התופעות . מרכבת חיים עם איכויותיה הסובייקטיביות , היא - היא נמצא " מחויב - המציאות " 167 מבחינת עצמותה הממשית , בוראת , יוצרת ופועלת את מהותה ואת יחידותה כממשית וסופית , בעוד מרכבת חיים ללא 168 איכויות אפיוני ספירותיה מחויבת מציאותה אך ללא עצמותה הממשית . גם הרמב " ם הבין שלא ניתן להמשיג את העצם האלוהי אך המשיג את מקור התנועה הראשונה בקטגוריות נכונות לתקופת תפיסת התבוננותו , תצפיתו וראייתו את התופעות על פי עדותו הוא . 169 הרמב " ם מסיק , במופת לתקופתו , שהעצם המניע הוא בלתי מתחלק , יחיד וקבוע ( בלתי משתנה ) במהותו כבכל " יש " הווה , אין אחר זהה במהותו כמותו...  אל הספר
דברי הימים הוצאה לאור בע"מ