2. אפיוני הספירות כמרכבת חיים - גילוי התרחשות מרחב התופעות והסרת המסך בפרשנות המקורות

אפיוני הספירות מתחוללים במציאות הממשית כמרכבת חיים במרחב אימננטי אין - סופי של משמעויות פועלות , מרחב יחסים פועלים , דינמיים , הרוחשים בהדדיות ; חירות ושינוי , בחירה וסופיות , הבלולים בריקוד מיתרי אור - ידע להמשך התנועה , להתרחשות פעילויות , להתרחבות וההצטמצמות , להתרחשות תנועת נשימת חיים . כבר ראה גרשם שלום ש " גוף חי " אינו אידאה מנותקת מהמציאות המשתנה אלא " אידאה שעדיין לא גילתה כל מה שגלום ומקופל בה ואין למצותה בהגדרות היסטוריות ותאולוגיות המתייחסות אל העבר . גיבורי הקבלה היו אומרים : שבעים פנים לתורה , ואני מוסיף אחריהם : רבים מפנים אלו עוד לא נתגלו , ואוי לה לדוגמטיקה כאמת - מידה לחקר ההיסטוריה " . 144 גם סארטר ראה ש " על האדם לגלות את עצמו מחדש " , 145 ואכן האדם יכול להציל את עצמו מעצמו מאחר שהמציאות אפשרית ולא הכרחית . אין בתפיסת התופעות כאפיוני ספירות זילות בסיפורי מסע התגלות החכמה והתוכחה השזורים בטקסט התנ " כי או בטקסטים דתיים הייררכיים - דואליים סיבתיים אחרים כמו הטקסטים הנוצריים , המוסלמיים , ההינדיים ואחרים . אין התפיסה החדשה מעקרת את התרחשותנו עד הלום בתפיסה הייררכית - ד...  אל הספר
דברי הימים הוצאה לאור בע"מ