חלק ה אנכי - מרכבת חיים

אפיוני הספירות רוחשות בהווה הנמשך במרכבת חיים ומאפשרות אחריות ישירה , תיקון וגאולה . " זאת היא נפ שׁ גוף הרואה האומרת אותיות ומלים נדפסות באצבע אלוהים נהפכות לקולות לדבר אנכי " 135  אל הספר
דברי הימים הוצאה לאור בע"מ