3. אנכי

אנכי הוא נצח עכשיו בכושר - בריאותי וצורתי עצמי יסוד הזיכרון המעודכן במלכות משמעות החומר הפועל אנכי בכתר הכרתי הטהורה התכליתית אני הוד מעון חושניותי וניסיוני הרוחשים הוגה חכמת תקשורת - שפה הווה דובר בינה בתבונה - מעשית שכלית דרך תפארת אופיי והתנהגותי בסביבתי בחסד יכולות אושרי - עיצבוני תוך גבורה הנעה במשך חיי הנאה וכאב אנכי - להלן : נפשגוף : " במרכבת אש רוח סערה נעה אהבתי מחפשת שוטטת טועמת לוחשת נותנת נושכת תזזית צובטת סובבת סופה רוח גזע עתיק מתכלה בוער בוער " 131 130 אנכי - צירוף של " אני " בתוספת האות כ ' , המסמלת לתפיסתי ופליאתי את 20 אפיוני תנועה , המהווים את מהותו הייחודית הפועלת עכשיו חיים . 131 י ' עתי , משלי חצר הנזיר עם כיפה זהובה , קשב לשירה , תל - אביב – יפו , , 2015 שיר פה , וכן ראו בתורת המחוללים , עמ ' . 7 נשמה כללית קדומה - להלן : נשמה : " כל - יכול בורא לא רק במפץ נקדה דמיונית אלא כגשם אין - סוף בראשית בריאה הנמשח נשפך אל כל עבר מתגלגל כמים חיים כיש הנוצר ויוצר " 132 נפשגוף : 133 מה טוב אוהלך , נשמה , את הרואה וקוראת שורות אלו , אספר לך עלינו טרם לכתך , התוודעי את אלייך ...  אל הספר
דברי הימים הוצאה לאור בע"מ