1. הספירות הקבליות מושגות כעשרים אפיוני תנועה-פעולה:

. 1 " הכרה טהורה " ו " תכליתיות " - מייצגות את ספירת " כתר" העליונה ( " אין " , אור ישר , פעיל , רצון ) . 2 " תקשורת - שפה " ו " ניסיון ( פנימי )" - ספירת " חכמה " ( מחשבה טהורה , ראשית , סוד האצילות ) . 3 " תבונה מעשית " ו " שכל " - ספירת " בינה " ( דיבר , אחרית , צדק , אש , חיים ) . 4 " אושר - עצב " ו " יכולות " - ספירת " חסד " ( אהבה , נתינה , מידת החסד ) . 5 " הנאה - כאב " ו " תנועה " - ספירת " גבורה " ( עצמי - אני , עושר - עוני , כוח , מידת הדין ) . 6 " אופי " ו " התנהגות " - ספירת " תפארת " ( שביל האמצע , מידת הרחמים , תורה שבכתב ) . 7 " כושר - בריאות " ו " צורניות " - ספירת " נצח " ( זרע - שממה , זבול ) . 8 " חושניות " ו " ניסיון ( חיצוני )" - ספירת " הוד " ( מעון , מלכות - עבדות ) . 9 " זיכרון " ו " היסטוגרפיה " - ספירת " יסוד " ( מכונן , חיבור , יוצר , מעכב , איברי מין , זכר , שדי ) . 10 " משמעות - פועלת " ו " חומריות " - ספירת " מלכות " הנמוכה ביותר ( אור חוזר , " יש " , חומר , סבילה , תורה שבעל - פה , שכינה , נקבה ) אפיוני הספירות בתפיסה ההייררכית מסורתית קבלית : . 1 " הכרה ...  אל הספר
דברי הימים הוצאה לאור בע"מ