ג. ערכים אתיים פתוחים ומשתנים - אתיקה היא אונטולוגיה

האדם מתחיל את ניסיונותיו הסובייקטיביים באמצעות המחוללים כבר מרגע מצת ההתעברות , ההטבעה הראשיתית ברחם , וממשיך ברצף בלתי פוסק לסנכרן את איכות מחולליו , הן בטעמים , במנהגים וסביבה , הן בתחושות הקשורות להישרדות ולגדילה במציאות הקונקרטית שבה הוא חי . בשלבי ההתפתחות הראשוניים המידע המונחל גנרי - היסטורי , מחולל " היסטוגרפיה " גובר בעוצמתו על המידע החדש , כדי לאפשר ליחיד החי להגדיל את הסתברות הישרדותו . לכן לנערים ונערות נדרש זמן לעבור ממצב של חיי תלות בסביבה ובקהילה מוכרים לחיים עצמאיים יותר , המחייבים גם ניסוי וטעייה והעמדה של הניסיון המונחל גנרי - היסטורי אל מול הניסיון האישי - סובייקטיבי , הכולל שינויים באיכויותיהם הראליות של כלל המחוללים . עקב היות המציאות אפשרית ולא הכרחית , יכול היחיד להעדיף את המידע החדש לפעולה על פני המידע המונחל גנרי - היסטורי , הכול בהתאם לנסיבות , לבחירת האפשרויות בפועל ולניסיון הנצבר על - ידי היחיד . בשלבי ההתבגרות והניתוק מהחממה הביתית - סביבתית , המתבגר מתמודד על פיתוח זהותו העצמית , הפועלת בגבולות החירות והחופש של עצמו בסביבתו החברתית והטבעית . למשל , בינקות ...  אל הספר
דברי הימים הוצאה לאור בע"מ