ב. מחשבה - יש ממשי אונטולוגי

פעילות מחשבה היא התחוללות של רצף מידע מסוים - מסוג כלשהו או מנגזרת כלשהי - המלווה בפעילות פיזיולוגית כלשהי הנדרשת לחיותו ההולמת של היחיד במצבו במרחב . פעולת המחשבה מעלה או מורידה את פעילות אנרגיית חיות האנוש בגופנפשו . מחולל " הכרה - טהורה " מבקר ומווסת את אנרגיית החיות בסינכרון עם שאר המחוללים , " תקשורת - שפה " , " שכל " , " תנועה " ואחרים , לפעולה ממשית קונקרטית . פעילותה של מחשבה היא " יש " ממשי אונטולוגי , המקיים קשר - יחס בין פעילות מחשבה למצבו של היחיד עם עצמו ועם סביבתו . קיימת תכליתיות אונטולוגית בכל תנועה - פעולה וגם בפעילות המחשבה ביחיד עצמו בעצם פעולת חשיבתו . פעמים רבות פעילות המחשבה מפעילה רצף של פעילויות של היחיד על עצמו או על סביבתו - מפעולת ייצור חומצת אמינו , פעילויות זרימה ותנועה בעורקים ובנימים , הפעלת ריבוזומים לפעולה מואצת , התנעת פעולת שריר קטן פנימי בגופנפש , פעולה כלשהי של היחיד המשפיעה על פעילותם של אחרים בקהילה , ועד לפעילותה של קהילה שלמה בסביבתה . כל מחשבה , מודעת ושאינה מודעת , היא לפחות שילוב של אחזור של הקשר מידע אחד ומידע תהליכי בעל שלב אחד . לפיכך , מח...  אל הספר
דברי הימים הוצאה לאור בע"מ