ג. מבנה מהותו של יחיד חי - מרכבת חיים. אפיוני התנועה - 20 אפיונים

כמבואר בפרק השני לעיל , כל התנועות - תופעות הן התרחשות של " ייחוד ואיחוד בריבוי " . כל " יש " - בין שהוא גרגיר חול , בין שהוא כוכב או אדם - מורכב מאגד פעילויות של תנועות . לא קיימת הייררכייה בעולם התופעות , ואין מצב שבו קיים " יש " יחיד בעולם , במרחב , ללא התייחסות ל " יש " אחר כלשהו . באפיוני הפעולה קיים אפיון של " תקשורת - שפה " . כפי שהכבד כ - self - organization ( ייחודי ) מתקשר עם הלב , או מראה - עין עם תאי עצב או דם , כך גם היחיד הסובייקטיבי הוא חיה חברתית הזקוקה לתקשורת , לחברה ולקהילה ( בדומה לאריסטו ) לאישוש ממשות קיומה . לתפיסתי , יש לכל תנועה כ - 20 מאפייני פעולה כמו " הנאה - כאב " , " התנהגות " וכדומה , שמשתנים באיכותם מהר יותר ( להלן : משתנים יותר j ) ו " אושר - עצב " , " אופי " וכדומה , שאיכותם קבועה יותר אך עדיין משתנים ( להלן : קבועים יותר , ( i כאשר כל מאפייני הפעולה 89 להרחבה ראו : נספח ד ' . מסתנכרנים יחדיו לפעולה יחידנית סובייקטיבית , ומאפשרים ליחיד חי , לאדם , לחוות , לפעול ולחיות . להלן : מארג אפיוני התנועה המתחוללים במבנה הגנרי של יחיד חי כמרכבת חיים ( הסבר בהמשך...  אל הספר
דברי הימים הוצאה לאור בע"מ