ב. איכויות סבייקטיביות. תרגום היחסים לפעולות

היחיד הוא אגד תנועות , מרכבות חיים , הטעונות באיכויות הסובייקטיביות של אפיוני תנועותיו . מנגנון הסיווג הערכי ( " טוב" ו " רע " ) פועל בכל רמות התפקוד של היחיד , מייצור חומצות ביולוגיות שונות להמשך פעיל של מערכת העיכול , ועד לסיווג חוויית הנסיעה ברכבת הרים כרעה או טובה . כל מערכות החיות של היחיד חוזרות ובוחנות שוב ושוב את ערכי הסימון " טוב " ו " רע " במכלול חוויותיו הסובייקטיביות . תהליך הקידוד והסיווג של ערכי איכות " טוב " ו " רע" הוא סובייקטיבי , וכל יחיד חי מתחולל על פיו . " אני " חי את התופעות ומזהה אותן כטובות או רעות , הן בהתאם לאיכויות ה " טוב " וה " רע" הסובייקטיביות המונחלות ש " אני " ירש ועדיין פועלות בו , הן עם הגדרות ערכיות חדשות לחוויות , שיצר ואימץ במהלך נסיונות חייו הסובייקטיביים , תוך עדכון ערכן של נסמני האיכות במאגרי הזיכרון הרלוונטיים . סימני איכויות ערכיות אלו , המוגדרות ונתפסות " טובות" או " רעות " , הן אפיונים , נסמני איכות סובייקטיביים המתרחשים בחווייתו הקונקרטית של היחיד , באמצעות איכות מחולליו המשוקללת בפלטפורמה הגנרית , המעודכנת למצבו במרחב . היחיד חי את התופעות...  אל הספר
דברי הימים הוצאה לאור בע"מ