3. מרחב אימננטי אין-סופי של יחסים בהווה הנמשך

אמר לך : " בדמויות ורמזים ' בחלום אדבר בך ' בתמונות שאינן עוד מציאות שבשבת - זמן הווות כגחלי - רוח גדולה אחת לכל איך הטבע מחיה המשך הדבר אלוהים " ורסייה לבמדבר יב , ו  אל הספר
דברי הימים הוצאה לאור בע"מ