ב. התנועה בהתייחסות לתנועה אחרת. היחס מאשרר ממשות ל"תנועה-פעולה" - "אנחנו יחד, משמע אני קיים"

" אנחנו יחד , משמע אני קיים " ' יודע ' החלקיק עוד טרם תנועתו . עוד טרם תנועתו - פעולתו כגל או כחלקיק , הוא ביחס עם האחר , מתקשר פנים אל אחר , פנים אל פנים במרחבים מקומיים ויקומיים . היחס בינינו מאפשר לנו לבחור בפעולה ממשית וקונקרטית לכל אחד מאתנו , לחיות את חיינו על פי איכות פעילויותינו , פעילויות חיים . וגם היא , איכות פעילויותינו , חיינו , יכולה להשתנות בהתאם לתפיסת המציאות המשותפת של הקהילה שאנו חיים בה . תפיסת הקהילה המשותפת מאשרת לנו אותנו , יחידי הקהילה , וגם את ממשות התופעות , היינו המציאות . אנו רואים זאת בהיסטוריוגרפיה של האנושות , בדרך התחוללותה של ההכרה האנושית ומתהליך ההשתנות של תפיסת מציאותה . אך עדיין קהילות בני האדם ויחידיה חיים במבנים חברתיים הייררכיים ותופסים את התופעות באופן סיבתי ודואלי . אנחנו לא לבדנו בעולם , " אנחנו יחד , משמע אני קיים " גם ביחסי לטבע ולסביבה הגומלים ביחסם אליי . לא קיימת " תנועה - פעולה " ללא יחס . בעודנו מתייחסים זה לזה , אנו מאששים ממשות עצמנו זה לזה , יחד מתקשרים ומשוחחים איש עם רעהו , " אנחנו יחד , משמע אני קיים " . ומנגד , כשאנחנו לא יחד , ל...  אל הספר
דברי הימים הוצאה לאור בע"מ