2. האפיונים והאיכויות של התנועה פעולה - ייחוד התופעה תוך כדי השתנותה המתמדת