חלק ג התבוננות טרנסצנדנטית באישוש ממשות התופעה - אנחנו יחד, משמע אני קיים

איך וכיצד התופעות הממשיות בוקעות ונוצרות , נמשכות ומשתנות תוך אחיזה במהות ייחודיותם עד מותם , היעלמותם , כאשר התרחשותן היא התגלמות אונטולוגית בהווה הנמשך במרחב התופעות .  אל הספר
דברי הימים הוצאה לאור בע"מ