5. חולשות התפיסה הקיימת, המחיר שמשלמים הפרט והקהילה והצורך לתפיסת מציאות אחרת

שמתלבש להחיות את הגוף - חומר . היא מפעילה את הגוף ואיבריו ואת כוחותיו העושים ופועלים בממשות בעיקר דרך ספירות יסוד ומלכות . למעלה ממנה נמצאת דרגת ה ' רוח ' . היא המחוללת את תופעת הרגשות : אהבה , יראה , פחד , שנאה , רחמים וכדומה , שמרב הספירות משתתפות ופעילות בה באופן ישיר . מעליה נמצאת ה ' נשמה ' ה " מתלבשת " או לחלופין " לבושה " בשכל האדם דרך ספירות חכמה ובינה המשתלשלות אל עבר מלכות . שלוש הדרגות הללו - ' נפש ' , ' רוח ' , ' נשמה ' - הן הרבדים האפיוניים הגלויים והנתפסים של הנשמה ( " נשמתא קדישא " ) . אפיוני הנשמה ( נר " ן ) הנתפסים בצורות מוגדרות ומוגבלות . ניתן לחוש אותן ולהבינן , מכיוון שיש להן " לבוש " מוגדר ומוגבל . מעל שלושת הרבדים הגלויים נמצאות הדרגות ' חיה ' ו ' יחידה ' , שאין להן לבוש מוגדר . הן מהוות את העל - שכלי , על - רצוני של עוצמת תשוקה ורצון חיים ( חיה ) ייחודיים , מהות היחיד ( יחידה - אחד ) הבוקעים מאור האצילות ומשמרים את ייחודיותה של עצם הנשמה , טעונה ברצון כתר חיי אור אלוהי . המארג הדינמי של פעילות כוחות הספירות מאפשר על פי התפיסה הקבלית לבאר ולהסביר את אופן התרחשות ...  אל הספר
דברי הימים הוצאה לאור בע"מ