חלק ב תפיסת התחוללותן של ממשות התופעות הרוחשות במרחב

התבוננות דרך עשר הקטגוריות של אריסטו , לעשר הספירות הקבליות המסורתיות . " חש דורך מקום פוסע צעד צעד ממש על האדמה כאן שקט נפש שלוחה רוחש בוער עמך רוח העמק הנני "  אל הספר
דברי הימים הוצאה לאור בע"מ