חלק א ראשית דבר - רקע

שוב תיפוף הזמן שוב קורע מסך אל מול עיני הרואות את הקולות בדרך ' " משך משך היש ' a הרוחש באין ' חרבותם לאתים ' " b שלמה אבן גבירול , כתר מלכות , ירושלים , , 1950 עמ ' כב . b ישעיהו ב , ד . תיאור אפיוני ספירות הקבלה כאפיוני התנועה , המהווים ונמצאים פועלים בכל התופעות , מסיר את המסכים ואת הצמצומים ומאחה את השברים בראייה ובחוויה הקבלית הידועה עד כה . ראייה והכרה תפיסתית של התרחשות התופעות במציאות , כממשות התרחשותית של תנועות בעלות אפיוני חיות - מבטלת את התפיסה ההייררכית בין הספירות , מנקה את הטפל , את הסתום ואת המעורפל שדבק בראייה המושגית המיסטית - קבלית במשך הזמנים , ומבהירה ומאירה את מהותן של הספירות בהיותן מושגי - תואר של אופן התחוללות ממשות התופעות במרחב . 1 י ' עתי , משלי חצר הנזיר עם כיפה זהובה , קשב לשירה , תל - אביב – יפו , , 2015 שיר ז . 2 להרחבה ראו : י ' עתי , הגיונות אמסטרדמיים : פנומנולוגיה של ההכרה , דברי הימים , תל - אביב – יפו , 2013 ותורת המחוללים - תורת המחוללים הגנרית למערכות חיות , דברי הימים , תל - אביב – יפו , . 2011 התפיסה הקבלית את הממשות עד כה שוזרת את התאולוגיה עם...  אל הספר
דברי הימים הוצאה לאור בע"מ