תוכן העניינים

חלק א . ראשית דבר — רקע 11 חלק ב . תפיסת התחוללותן של ממשות התופעות 22 הרוחשות במרחב התבוננות דרך עשר הקטגוריות של אריסטו , לעשר הספירות הקבליות המסורתיות . 1 הקדמה - שאלת הממשות והשיח בימינו 22 . 2 הקטגוריות של אריסטו 27 . 3 פילון והתפתחות המיסטיקה היהודית 31 . 4 התפיסה הקבלית - ספירות הקבלה 34 . 5 חולשות התפיסה הקיימת , המחיר שמשלמים הפרט 40 והקהילה והצורך לתפיסת מציאות אחרת חלק ג . התבוננות טרנסצנדנטית באישוש ממשות 49 התופעה — אנחנו יחד , משמע אני קיים איך וכיצד התופעות הממשיות בוקעות ונוצרות , נמשכות ומשתנות תוך אחיזה במהות ייחודיותן עד מותן , היעלמותן , כאשר התרחשותן היא התגלמות אונטולוגית בהווה הנמשך במרחב התופעות . . 1 תכונות משותפות לכל התופעות ; סוף , ייחוד , איחוד וריבוי 49 . 2 האפיונים והאיכויות של ה " תנועה - פעולה " - ייחוד 52 התופעה תוך כדי השתנותה המתמדת א . התנועה - סקירה 52 ב . התנועה בהתייחסות לתנועה אחרת . היחס מאשרר ממשות 55 ל " תנועה - פעולה " - " אנחנו יחד , משמע אני קיים" . 3 מרחב אימננטי אין - סופי של יחסים בהווה הנמשך 57 א . פתיחה - " במקום בו אתה עומד , שם כל ...  אל הספר
דברי הימים הוצאה לאור בע"מ