הערות

רשימת קיצורים יהודה באואר , יהודים למכירה ? - משא ומתן בין יהודים לנאצים 1945 - 1933 ( תרגמה מאנגלית כרמית גיא , : ( 2001 יהודה באואר , יהודים למכירה ? יצחק בן - צבי , ארץ ישראל ויישובה בימי השלטון העותומני ( מהדורה שלישית , תשל " ו ) : יצחק בן - צבי , ארץ ישראל ויישובה . נתן ברון , שופטים ומשפטנים בארץ ישראל , בין קושטא לירושלים , 1930 - 1900 ( תשס " ח ) : נתן ברון , שופטים ומשפטנים בארץ ישראל . יחיאל גוטמן , טלטלה בשב " כ - היועץ המשפטי נגד הממשלה , מפרשת טוביאנסקי עד פרשת קו : ( 1995 ) 300 יחיאל גוטמן , טלטלה בשב " כ . אמנון כהן , יהודים בבית המשפט המוסלמי - חברה , כלכלה וארגון קהילתי בירושלים העות ' מאנית ( כרכים למאות ה : ( 19 - ו 18 , 17 , 16 - אמנון כהן , יהודים בבית המשפט המוסלמי . דניאל פרידמן , הארנק והחרב - המהפכה המשפטית ושברה ( עורך , יהודה יערי : ( 2013 הארנק והחרב . גבריאל שטרסמן , עוטי הגלימה - תולדות עריכת הדין בארץ ישראל ( : ( 1984 גבריאל שטרסמן , עוטי הגלימה . . 1 מעלליו של רודריגו בורג ' ה מתוארים בספרה של ברברה טוכמן מצעד האיוולת ( תרגום לעברית : יוסף אשכול , , ( 1...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)