"הכיסא הספרדי"

שופטי ההרכב הראשון של בית המשפט העליון היו כולם בני העדה האשכנזית . שופטים ספרדים לא מעטים כיהנו - בתקופת המנדט וגם לאחר קום המדינה - בבתי משפט השלום ובבתי המשפט המחוזיים , אך לבית המשפט העליון מונה שופט ספרדי רק ב . 1962 - הדרישה לכך מיוחסת לבן - גוריון , אולם נראה שהיא באה בעקבות דרישה נמרצת של הפוליטיקאים הספרדים שהיו מקורבים למפא " י . 823 שר המשפטים רוזן טען לאורך תקופה ארוכה כי אינו מוצא מועמד ספרדי ראוי , ובן - גוריון השלים תחילה עם עמדתו , אבל מאוחר יותר הצטרף גם הוא ללחץ למינוי שופט ספרדי . לא מן הנמנע שמהומות ואדי סאליב ב , 1959 - שהעלו למודעות ולכותרות את קיפוחם של בני עדות המזרח , תרמו לחיזוק הדרישה , ולקראת הבחירות של 1961 אף פורסם , במודעת בחירות של מפא " י , מכתב של בן - גוריון ובו דרישה להגדיל את הייצוג של בני עדות שאינן אשכנזיות בשורה של גופים , ביניהם בית המשפט העליון . 824 בסופו דבר התמנה לבית המשפט העליון הנשיא התורן של בית המשפט המחוזי בירושלים אליהו מני , ס " ט שנולד בחברון , למד משפטים בבריטניה וכיהן בעליון עד הגיעו לגיל , 70 בשנת 1977 ( בתו , מוסיה ארד , כיהנה כ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)