"הכיסא הדתי"

הכללתו של פרופ ' שמחה אסף בהרכב הראשון יצרה תקדים של " כיסא דתי" בבית המשפט העליון . לדין העברי נודעה השפעה צנועה בלבד על המשפט המהותי במדינת ישראל , אך הוא מהווה חלק מהמורשת היהודית , וניתן להניח כי שופט שבקי בתחום הזה ייעזר בו . לפחות במקרים אחדים הוא ימצא גם דרך להחילו , אם גם לא לפי הפירוש האורתודוקסי . מינוי של אדם דתי , השולט במשפט העברי , נתמך כמובן על ידי המפלגות הדתיות , 818 שמתמידות בדרישתן למינוי כזה עד היום . וכך , הפשט היה שימונה לעליון מומחה למשפט עברי , אך מה שהובן הוא שהכיסא שמור לאדם שמנהל אורח חיים דתי אורתודוקסי , וזו השקפת עולמו . משה זילברג וחיים כהן , לדוגמה , שהיו מומחים בדין העברי , לא יכלו למלא את התפקיד . זילברג נטה אמנם לגישה מסורתית , אך לא היה די בכך , ואילו חיים כהן קיים אורח חיים חילוני , ולאחר מינויו לעליון אף נישא לגרושה ( מיכל זמורה , בתו של נשיא העליון הראשון ) , בניגוד לאיסור ההלכתי על נישואי כהן וגרושה . כך גויס למשבצת הדתית יצחק קיסטר , שקיים אורח חיים חרדי וכיהן בעליון בשנים . 1975 - 1965 קיסטר היה משפטן מצוין , שהיה אהוד מאוד על עמיתיו ועל המתדיי...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)