מספחים ומתנחלים

ירושלים היתה הנושא היחיד שבו היתה הסכמה , ואשר התקבלה לגביו החלטה משמעותית . מיד לאחר מלחמת ששת הימים התקבל בכנסת חוק המסמיך את הממשלה להחיל בצו את החוק הישראלי על שטחים בתחומי ארץ ישראל . בעקבות זאת החילה הממשלה את החוק הישראלי לא רק על מזרח ירושלים , אלא על שטח נרחב נוסף , שכלל את מחנה הפליטים שועפאת וכפרים ערביים סמוכים לעיר . השטחים הללו סופחו בדרך זו לישראל , אבל לחמדנות שבאה לביטוי בגודלו של השטח המסופח היה מחיר כבד : צורפו כך לישראל פלסטינים רבים . מספרם הלך וגדל עם הזמן , וכיום מונים ערביי ירושלים רבתי מאות אלפים . הם זכו בתושבות ישראלית על כל המשתמע מכך , לרבות זכויות סוציאליות לפי הדין הישראלי , תעודת זהות " כחולה " וזכות בחירה לעיריית ירושלים ( אם כי הם לא קיבלו אזרחות ולא זכות בחירה לכנסת ) . ירושלים הפכה לעיר הגדולה ומרובת האוכלוסין במדינה , וגם לעיר הגדולה הענייה ביותר . חופש התנועה המלא בתחומי ישראל שהיה עתה מנת חלקם של ערביי ירושלים הקל לא אחת על ביצוע פעולות טרור , שלאחדות מהן היו תוצאות קשות . חיזוק משפטי נוסף להתפתחויות הללו התקבל ב , 1980 - תקופת כהונתו של בגין בראש...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)