בין הפטיש לסדן

ערבים ישראלים כמעט לא נטלו חלק בפעולות טרור , אבל המשך השליטה של ישראל בשטחים שנכבשו והקשרים שנקשרו בין ערביי ישראל לפלסטינים מעברו השני של הקו הירוק הביאו לכך שפעמים אחדות נטלו ערבים ישראלים חלק בפעולות טרור ( בחלק מהמקרים היו אלה ערבים שהפכו תושבי ישראל במסגרת איחוד משפחות או נישואין לערבי ישראלי ) . מנקודת ראותם של ארגוני הטרור גיוסם של ערבים ישראלים העניק יתרונות רבים , כגון ידיעת השפה העברית וחופש התנועה , אבל מספרם של הערבים הישראלים שנטלו חלק בטרור היה נמוך . גם ערבים ישראלים שעסקו בטרור נשפטו בפני בית דין צבאי , שפעל בלוד עד שלהי שנות ה . 90 - מאז עומדים ערבים ישראלים גם באשמות כאלה בפני בתי משפט אזרחיים , אבל חשוב להדגיש כי לרובם המכריע של ערביי ישראל אין שום קשר לפעולות מסוג זה . שונים הדברים בשטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים . בגדה המערבית נהג עד אז החוק הירדני , אשר בדומה לחוק הישראלי המשיך להחיל את הדין המנדטורי , כולל תקנות ההגנה לשעת חירום מ . 1945 - עם כיבוש השטח על ידי ישראל הוצאו לגביו כמה צווים . צו אחד קבע שהחוק שנהג קודם לכיבוש ימשיך לחול במקרה שלא שונה על ידי צווים ש...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)