איוון האיום

ניסיון כושל לחזור על משפט אייכמן באמצעות העמדה לדין בישראל , הפעם לא באמצעות חטיפה אלא על ידי הסגרה , נעשה בתקופתו של ראש הממשלה מנחם בגין . ב 1986 - הוסגר לישראל , לפי בקשתה , ג ' ון איוון דמיאניוק , יליד אוקראינה שזכה לאחר מלחמת העולם השנייה באזרחות אמריקנית וחי בארצות - הברית . דמיאניוק הועמד לדין לפי החוק לעשיית דין בנאצים ועוזריהם , והואשם כי הוא " איוון האיום " שביצע מעשי זוועה בהיותו " ואכמאן " במחנה הריכוז טרבלינקה . איוון האיום , הוא איוון גרוז ' ני , נמנה עם כוחות עזר אוקראיניים שהתנדבו לסייע לאנשי האס . אס . הם עברו אימונים במחנה טרווניקי , לא הרחק מהעיר לובלין , ולאחר מכן שובצו במלאכת ההרג בטרבלינקה . במהלך המשפט לא כפרה ההגנה במעשים הנוראים שביצע איוון האיום , והמשפט התמקד בשאלת הזיהוי . דמיאניוק טען כי הוא איננו " איוון האיום " , ואף העלה טענת אליבי , שלפיה שהה בתאריכים הרלוונטיים במחנה שבויים . מנגד , התביעה הציגה עדויות שסתרו , לטענתה , את טענת האליבי . היא צירפה אליהן ראיות של עדים , רובם עובדי כפייה יהודים , שהיו בטרבלינקה וזיהו את דמיאניוק כאיוון האיום . התביעה הציגה...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)