"ייתכן גם לראותו 'צדיק הדור'"

שמיעת הערעור בבית המשפט העליון החלה ב 20 - בינואר , 1957 מול הרכב רחב שכלל את הנשיא אולשן , המשנה חשין והשופטים אגרנט , זילברג וגויטיין , והסתיימה כעבור שבועיים , בהפסקה לצורך התייעצות . פסק הדין ניתן שנה לאחר מכן . 521 קסטנר נרצח בתחילת מרס - 1957 כחודש לאחר סיום הטיעונים ועשרה חודשים לפני מתן פסק הדין בעליון . פסק דינו של בית המשפט המחוזי , שהרשיע את אקשטיין , שמר ומנקס ברציחתו , ניתן כעשרה ימים לפני פסק הדין בערעור על משפט גרינוולד - קסטנר . הרצח לא השפיע על הליכי הערעור , לפחות לא באופן פורמלי , שכן הנאשם היה גרינוולד , ואילו קסטנר , שהפך לדמות המרכזית בעלילה , היה בעיני המשפט " עד בלבד " . ברוב של ארבעה , נגד דעתו החולקת של השופט זילברג , קיבל העליון את ערעורו של היועץ המשפטי ביחס לשניים מפרטי הדיבה המרכזיים , וקבע כי לא עלה בידי גרינוולד להוכיח טענת " אמת דיברתי " ביחס לאשמות שהטיח בקסטנר בדבר שיתוף פעולה עם הנאצים ובדבר " רצח בעקיפין " של יהודי הונגריה . גרינוולד הורשע ביחס לפריטים האלה , ונקבע גם שלא הוכח כי קסטנר אחראי לרצח חנה סנש , וכי אין להטיל עליו אחריות למעצרם של הצנחנים...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)