צנע, שילומים והלוואות מוזרות

משבר כלכלי חמור ריחף מעל ישראל העצמאית בצד בעיות הביטחון הקשות , והוא החריף ככל שגבר זרם העולים . הם היו זקוקים למזון , למגורים , ללבוש ותעסוקה , והתוצר המקומי לא היה בו די אפילו לצרכים השוטפים . מלחמת העצמאות תבעה כספים לנשק ותחמושת , והוצאות הביטחון המשיכו להיות גבוהות גם כשתמה . אפילו מוצרים בסיסיים אפשר היה רק לייבא מחו " ל , אך קופת המדינה סבלה ממחסור חמור במטבע זר , והוא החמיר משנה לשנה עקב פער מתמשך במאזן התשלומים . תוך זמן קצר החל להתפתח תהליך אינפלציוני , שעמד בשנות ה 50 - הראשונות על ממוצע של 22 % בשנה . 366 ערכה של הלירה הישראלית , שעמד עם קום המדינה על ארבעה דולר , בדומה ללירה שטרלינג , צנח , ובראשית 1954 היה ערכה של הלירה הישראלית רק שביעית משוויה לפני שש שנים . דולר אחד היה שווה 1 . 80 ל " י . כדי להתמודד עם הבעיה הנהיגה הממשלה הראשונה כבר ב 1949 - משטר " קיצוב " . משמעותו היתה ריכוז המוצרים הבסיסיים בידי השלטון , ומכירתם במחיר מפוקח , בכמות שנקצבה לכל פרט או משפחה באמצעות תלושים . על אכיפת ה " צנע " הופקד השר דב יוסף , שהועמד בראש משרד מיוחד : משרד האספקה והקיצוב . הממשל...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)