מבוא

עידן בן - גוריון נפתח קצת יותר מ 15 - שנה לפני קום המדינה , כאשר האיש קטן הקומה , שנולד בפלונסק ב 1886 - ועלה לארץ ב , 1906 - הפך למנהיג הדומיננטי של מפא " י , מפלגת הפועלים שהנהיגה את היישוב היהודי בתקופת המנדט ושנים רבות אחריה . בן - גוריון היה זה שכוח חזונו ואישיותו הביאו להקמת המדינה , והוא המשיך להנהיג אותה 15 שנים נוספות , עד שפרש מראשות הממשלה ב . 1963 - בעידן בן - גוריון נקבעו שיטת הבחירות , התקבעו דפוסי הממשל והוקמו מוסדות השלטון הממשיכים להתקיים עד היום . אבל בעוד שהדפוס הפורמלי - חיצוני נראה דומה , התוכן , המהות והתרבות השלטונית של שחקני המפתח - השתנו לחלוטין . ההנהגה שבן - גוריון עמד בראשה הורכבה בעיקרה מאישים בעלי אידיאולוגיה סוציאליסטית , שעלו לארץ בעלייה השנייה . ההנהגה הזו התאפיינה בכך שקיבלה את מנהיגותו של העומד בראשה - תחילה בן - גוריון , ואחריו לוי אשכול וגולדה מאיר - ולא ניסתה לחתור תחתיו . התגלעו בתוכה לא פעם חילוקי דעות חריפים , דוגמת אלה ששררו בין בן - גוריון למשה שרת , אולם כלפי חוץ הוצגה תמיד חזית אחידה . לכך הצטרפה נאמנות למפלגה , שאפיינה לא רק את ההנהגה אלא ח...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)