חוקה פורתא

מנחם בגין נודע בתמיכתו בשלטון החוק , ודבריו " יש שופטים בירושלים " מוצגים לא רק כראיה לכך אלא גם כסמל לקבלת מרותו של שלטון החוק . 351 עם זאת , קשה לומר שהדרך בה נהג , בתקופה הקצרה שבה מילא באופן זמני את תפקיד שר המשפטים , עולה בקנה אחד עם שלטון החוק במובנו המהותי . 352 בפברואר 1983 פרסמה ועדת חקירה ממלכתית בראשות נשיא העליון יצחק כהן , שחבריה היו השופט אהרן ברק והאלוף במיל ' יונה אפרת , את מסקנותיה בעניין הטבח בסברה ושתילה במלחמת לבנון הראשונה . הוועדה הטילה אחריות , בין היתר , על ראש הממשלה דאז בגין , כאשר קבעה כי " צריך היה לחזות מראש שקיימת סכנה של טבח , אם ייכנסו הפלנגות למחנות " . בגין נפגע עמוקות , וחוויית חקירתו בפניה לא הסתיימה בשבחים לשלטון החוק . גם על הביטוי "יש שופטים בירושלים " הוא לא חזר עוד , וקצת יותר מחצי שנה לאחר פרסום דו "ח הוועדה פרש מראשות הממשלה ומהחיים הפוליטיים . 353 קודם לכן , בתקופה הארוכה שבה ישב באופוזיציה , התבטא בגין לא פעם בזכות חוקה . הוא הביע את עמדתו זו בדיון המכריע בסוגיה שהתנהל בכנסת ב , 1950 - וחזר על עמדתו ב 9 - ביולי , 1956 כאשר נשא בכנסת נאום נלה...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)