פצצות ממשיכות להתפוצץ

לח " י היה הרדיקלי ביותר מבין ארגוני המחתרת שפעלו בתקופת המנדט , אך לאחר קום המדינה חל בין חבריו פיצול מקוטב אל קוטב . חלק מיוצאי הארגון , דוגמת עמוס קינן ונתן ילין - מור , נדדו לקצה היוני ביותר של המפה הפוליטית , ודגלו בהקמת מדינה פלסטינית . אחרים , דוגמת יעקב חרותי ויצחק שמיר , לימים ראש ממשלת ישראל , התרחקו מהם עד לקוטב הימני . אבל הקרבה בין הקצוות אולי אינה מפתיעה , והיא שאפשרה להם בשעתו לפעול יחד במסגרת הלח " י . בתקופת המעבר ממחתרות למדינה התרחשו פרשיות אלימות נוספות שניתן לקשור ליוצאי הארגון - נוסף לרצח הרוזן ברנדוט , שבעקבותיו הוכרז לח "י ארגון טרור ועליו כבר דובר לעיל . כמה מהאירועים התרחשו ב : 1952 - ב 20 - ביוני נזרקה פצצה למרפסת דירתו של שר התחבורה דוד פנקס , איש המזרחי . הפצצה לא גרמה נזק , אבל בעקבות האירוע הוצבה ליד הבית שמירה . למחרת בלילה נזרקה פצצה נוספת - על דלת ביתו של השר . הפעם נגרם נזק ניכר , ואנשי המשטרה ששמרו במקום עצרו שם את שאלתיאל בן - יאיר ועמוס קינן . קינן היה כבר באותם הימים דמות מוכרת , בזכות הטור הסאטירי " עוזי ושות '" שפרסם בעיתון הארץ . הוא ובן - יאיר...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)