חוקה שלא נולדה

ב 25 - בינואר 1949 התקיימו הבחירות הראשונות . שלושה שבועות בלבד קודם לכן התרחשו הניצחונות הגדולים על הצבא המצרי . הם סיימו למעשה את קרבות מלחמת העצמאות , אם כי אילת עדיין לא נכבשה והסכמי שביתת הנשק לא נחתמו . מועצת המדינה הזמנית ארגנה את הבחירות לאסיפה מכוננת , שנועדה לגבש את החוקה למדינה החדשה . אבל ההמשך היה שונה מהמתוכנן - ולא כלל קבלת חוקה . האסיפה המכוננת החליטה לשנות את שמה וייעודה ולכהן כבית מחוקקים . פחות מחודש לאחר הבחירות , בפברואר , 1949 קיבלה האסיפה המכוננת את חוק המעבר , תש " ט . 1949 - סעיף 1 בחוק קובע כי " לבית המחוקקים במדינת ישראל ייקרא ' הכנסת ' . לאסיפה המכוננת ייקרא ' הכנסת הראשונה '" . שנה לאחר מכן החליטה מליאת הכנסת , שלא באמצעות חוק אלא ב "החלטת הררי " , שהחוקה תהיה בנויה פרקים - פרקים , וכל אחד מהם יהיה חוק יסודי בפני עצמו ( נושא החוקה והיעדרה יידון בהרחבה בהמשך ) . מפא " י היתה המנצחת הגדולה של הבחירות , עם 46 מושבים באסיפה המכוננת שהפכה לכנסת . יחד עם המנדטים של המפלגות המקורבות אליה , הספרדים ועדות מזרח ( ארבעה ) , ומפלגה של בני מיעוטים ( שניים ) , היו לבן - ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)