כ"ט בנובמבר

המאבק הערבי - יהודי שניטש לכל אורך תקופת המנדט הוליד שורה של ועדות , בעקבות כל תבערה - אחת ב 1921 - ( ועדת הייקראפט ) , השנייה ב 1930 - ( ועדת שו בעקבות מאורעות , '( 29 והשלישית ב 1936 - ( ועדת פיל ) . לאחר סיום מלחמת העולם , בלהט המאבק של היישוב היהודי נגד הבריטים , מונתה ב 1946 - הוועדה האנגלו - אמריקנית , ולאחר מכן ועדת אונסקו " פ מטעם האו " ם . בריטניה החליטה להוציא את כוחותיה מארץ ישראל ולוותר על המנדט בשל שיקולים שונים . האחד , המאבק במחתרות אילץ אותה להחזיק בארץ צבא עצום שמנה כ 100 - אלף חיילים , ובכל זאת לא עלה בידו למנוע את פעולותיהן של המחתרות ואף לא לסכל חטיפת חיילים . השיקול השני היה הלחץ הבינלאומי המתעצם , בעיקר עקב ניסיונותיה של בריטניה לעצור את אוניות המעפילים בדרכן ארצה , שחלקן , דוגמת " אקסודוס " , הפכו לסמל והונצחו בספרות ובקולנוע . לשני אלה התווספו התחושה הקשה של העולם המערבי נוכח זוועות השואה , חולשתה של בריטניה לאחר המלחמה , מצבה הכלכלי הקשה וגם עלייתן של שתי מעצמות העל , ארצות - הברית וברית - המועצות . אף אחת מהן לא היתה מוכנה לסייע להמשך קיומה של האימפריה הבריטית...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)