דה - קולוניזציה ומאבק בין - גושי

את הקמתה של מדינת ישראל יש לראות במסגרת שני תהליכים עולמיים שהתרחשו לאחר מלחמת העולם השנייה . האחד הוא הדה - קולוניזציה , ששחרר מושבות ושטחי חסות באסיה , באפריקה ובדרום - אמריקה משליטתן של מדינות אירופה , ובראשן בריטניה וצרפת . התהליך הגלובלי השני היה פריצתו של המאבק הבין - גושי בין ברית - המועצות והאידיאולוגיה הקומוניסטית , שעליה התבססה ואותה ביקשה להפיץ , לבין מדינות המערב , ובראשן ארצות - הברית , ואידיאולוגיות הדמוקרטיה והכלכלה החופשית . מאז קריסת ברית - המועצות ב 1991 - אנו עדים לתהליך עולמי שלישי , המתקיים עד היום , של עליית האיסלאם הקיצוני והמאבק האלים בינו לבין המערב - מאבק שישראל מוצאת את עצמה כאחד ממוקדיו . מלחמת העולם הראשונה הביאה לקריסתן של שתי אימפריות , האוסטרו - הונגרית והעות ' מאנית . בשטחה של האימפריה האוסטרו - הונגרית המתפוררת קמו צ 'כוסלובקיה והונגריה . מדינות נוספות , דוגמת פולין והמדינות הבלטיות , קמו באירופה עקב היחלשותה של רוסיה במלחמה . תוצאות התפוררותה של האימפריה העות 'מאנית היו שונות , שכן המעצמות האימפריאליות המערביות , בריטניה וצרפת , ניסו לתפוס את מקומה וח...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)