הדגל הבריטי יורד מהתורן

בבואם לפלשתינה מצאו הבריטים ארץ נחשלת ופרימיטיבית , וכשעזבו אותה היתה ארץ ישראל מתקדמת ומפותחת יחסית לאותם ימים - עם נמל תעופה מתקדם ליד לוד , נמל מים עמוקים בחיפה , חקלאות ותעשייה ברמה גבוהה ותשתיות רחבות היקף . לא פחות חשוב , קמה מערכת משפט מתפקדת , שהיה אמנם צורך להרכיבה מחדש ולעדכנה , אבל לא להתחיל מבראשית . לאלה הצטרפו יסודות של מערכת השכלה גבוהה ומוסדות בריאות שהוקמו על ידי היישוב היהודי . אבל ארץ ישראל שהשאירו הבריטים מאחוריהם היתה אז בעיצומה של מלחמה בין היהודים לערבים . ממרחק השנים נראית אותה מלחמה , מלחמת הקוממיות , רק אחת מסדרה אינסופית של מלחמות שלא די להן , ובכל זאת ניתן היה בתוך האובדן , הסבל והכאב להקים מדינה שאולי איננה בדיוק זו שחלמנו עליה , ובכל זאת מדינה יהודית עצמאית . הצד הטרגי של תקופת המנדט והדרך שבה הסתיימה נוגע ליחסים הקשים של הבריטים עם שני העמים . הערבים ייחסו לבריטים תמיכה בציונות , וראו בהם את הגורם שאפשר את התבססות היישוב היהודי בארץ . הם הגיבו במהומות , שפרצו בשנים , 1921 - 1920 זמן לא רב לאחר הכיבוש הבריטי , התחדשו בעוצמה ב 1929 - והגיעו לשיאן בשנים . 19...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)