המורשת הבריטית

השפעתה של תקופת המנדט הקצרה על המשפט בישראל היתה כאמור דרמטית . מערכת משפטית הוגנת ואיכותית קמה יש מאין , הונהג חינוך משפטי בסיסי , התקבץ ציבור של עורכי דין פרטיים ומשפטנים עובדי ציבור - וכל זה תוך כדי מאבק בין היהודים לערבים וגם נגד השלטון הזר . מערכת המשפט השכילה לשמור על איזון פנימי , אף שהשופטים היהודים והערבים נטו לצד בני עמם , לפחות במאבקים בעלי גוון פוליטי . וכך , גם בתום התקופה , בעיצומה של מלחמת השחרור , כאשר הארץ נקרעה ופוצלה , ניתן היה להפעיל את מערכת המשפט שהשאירו הבריטים מאחוריהם . בכל הנוגע למשפט המהותי גברה מאוד השפעת המשפט האנגלי - הן מבחינת הדין והן מבחינת הדגש על הגינות הדיון ועל האובייקטיביות של השופט . כמה סממנים מיוחדים של שיטת המשפט האנגלי ניכרים בשיטתנו עד היום , אם כי חלו בהם בשנים האחרונות שינויים של ממש , וניתן אולי אף לומר : הידרדרות בולטת . נלמדו גם גינוני נימוס וכיבוד שנהוגים במשפט האנגלי בכל הנוגע ליחס לשופטים וליחס לעמיתים . הגינונים הללו החזיקו מעמד שנים רבות , אך התערערו מאוד מאז , בעיקר בבתי משפט השלום והמחוזי . עד היום נותר גם סממן לבוש אחיד : הגלימה ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)