"משפט השלום העברי"

ההתארגנות שנקראה " משפט השלום העברי " נוסדה ב 1909 - במטרה שסכסוכים בין אנשי היישוב היהודי לבין עצמם יתבררו בפני גוף פנימי , שאת הכרעותיו יסכימו שני הצדדים לקבל על עצמם . המנגנון הוקם בשלהי השלטון העות ' מאני , והמשיך לפעול גם בתקופת המנדט , אך עכשיו לא דובר בעקיפת מערכת משפט מושחתת אלא בשיקולים אחרים : האחד , השיקול הטבעי של כל גוף או אורגן - ששואף להמשיך להתקיים משהוקם ומוצא לכך צידוקים . והשני : ניסיון לבנות מערכת משפטית שמתבססת על המסורת היהודית ועל המשפט העברי , תוך התאמה לצורכי העולם המודרני . ולבסוף , נראה כי התווספה לכך שאיפה כמוסה להקים את התשתית המשפטית למדינה שבדרך . אבל הניסוי הסתיים בכישלון . בעוד שבתחומים אחרים , כגון הנהגה לאומית , מנגנוני שלטון , כלכלה , צבא וביטוח בריאות , אכן פעלו בתקופת המנדט מוסדות של " המדינה שבדרך " , הדבר לא צלח בתחום המשפט . ל " משפט השלום העברי" לא היו אמצעי כפייה , והיה קושי ניכר לא רק לשכנע אנשים להתדיין בפני הערכאה הוולונטרית , אלא גם להבטיח שהצד המפסיד יישא במה שהוטל עליו . לעתים ניאות הצד שנוצח למלא אחר פסק הדין , במקרים אחרים נדרש לחץ מצד...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)