תוכן

ציר זמן משפטי - פוליטי 10 מבוא 13 חלק ראשון : התקופה העות 'מאנית מספרד לארץ ישראל 17 ספרדים ואשכנזים 20 בתי הדין הדתיים 23 " החולה של אירופה " מנסה להשתקם 30 המשפט של אליעזר בן - יהודה 37 משפט דרייפוס 42 התשובה הציונית 47 קריסת האימפריה העות ' מאנית 53 שרידי השלטון הטורקי 57 חלק שני : המנדט הבריטי הציונות פוגשת בלאומנות הערבית 63 רצח פוליטי ראשון 69 תהום נפערת בין ימין לשמאל 73 רצח ארלוזורוב 75 מז ' בוטינסקי לבגין 86 המלחמה מסתיימת , המאבק מחריף 90 סייפא עם הרבה ספרא 96 חוקה , חוק ומנדט 99 בריטים , ערבים ויהודים בבית המשפט 105 אקדמיה ולשון עברית 114 " משפט השלום העברי " 117 משפט בצל עימות דמים 119 המורשת הבריטית 135 הדגל הבריטי יורד מהתורן 141 חלק שלישי : הקמת המדינה א . עולם חדש בעקבות מלחמת העולם דה - קולוניזציה ומאבק בין - גושי 145 כ " ט בנובמבר 149 מלחמה ועצמאות 151 היום שאחרי 162 שוב רצח פוליטי 167 חוקה שלא נולדה 169 דין עברי בערבון מוגבל 172 מאמצים את השיטה , משנים שפה 176 האקדמיה המשפטית 178 ב . ממחתרות למדינה התנגשות מערכות וערכים 180 הוצאה להורג ביער ירושלים 182 הערעור הפלילי ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)