לפני המהפכה משפט ופוליטיקה בעידן התמימות

משפט ופוליטיקה בעידן התמימות דניאל פרידמן דניאל פרידמן לפני המהפכה משפט ופוליטיקה בעידן התמימות דניאל פרידמן לפני המהפכה משפט ופוליטיקה בעידן התמימות עורך : יהודה יערי  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)