פרק אחד–עשר: סינדרום משה והמשיח

איכה אשּׂא לבדּי טרחכם ומשּׂאכם וריבכם ( דברים א ' י " ב ) מפנה תשובה קיצוני של אדם לעיני העולם יש בו תמיד מן המפתיע וכובש הלבבות . הוא עומד בראש כל דת חדשה . אנו מוצאים זאת אצל משה , אצל פאולוס , אצל בודהה , אצל מוחמד ... וכך כדמות לא גשמית כמעט , כדמות אגדית , עמד הרצל ... הרצל ציין בחיבורו את " אגודת היהודים " כמשה החדש של היהודים , ואילו ההמונים היהודיים ראו עתה בו עצמו את משה החדש . הרצל יצא למסעו הציוני כשהוא במרומי הקריירה המקצועית שלו . בשלהי שנת 1895 שב מפריז , שם שהה בשליחות ה " נפ " פ " , לווינה כמנצח הגדול . מעמדו כעורך האחראי של מדור התרבות בעיתון העניק לו יוקרה רבה ומצבו הכלכלי היה מצוין . במסעו הציוני לעומת זאת ידע תחילה רק זלזול ולעג , ובהמשך — התנגדות ואופוזיציה שלחמה בו , לא תמיד בהגינות . מאז החל את מסעו הציוני חי בחשש מתמיד מפיטורין ממערכת ה " נפ " פ " , שלא ראתה בעין יפה את פעילותו הציונית . גם מצבו הפיננסי הורע מכיוון שהוא מימן מכיסו את יוזמותיו : הנסיעה לקושטא שכללו את ליוויו של הברון פיליפ דה נוולינסקי ; הקונגרס הציוני הראשון ; וכן ייסוד ביטאון התנועה הציונית " ...  אל הספר
הספריה הציונית, ההוצאה לאור של ההסתדרות הציונית העולמית