כרזת אבל שנדפסה בווילנה עם מותו של הרצל, .1904 אוסף המחבר